مرد جنگ|به مناسبت هفته دفاع مقدس

اونا که ساکتن می ترسن از جنگ... ما فریادیم پس ما مرد جنگیم