دانشجوی مهندسی کامپیوتر هستم و اتفاقاتی که دور و برم می افته شدیدا برام مهمه

اگه خدا قسمت کنه می خوام یکی بشم مثل آقا مصطفی چمران

دعام کنین

بهترین ها رو براتون آرزو می کنم