من با دیدن این عکس ایمان آوردم که برجام اثرات زیادی داشته ...

و اون هم این بود که با دیدن عمه تحریم ها اینطور از خود بی خود میشن

و همینطور باعث شده که قدرت استدلال نمایندگان مجلس بالا تر بره ...

11 مرداد سال 62 امام خمینی حرف خیلی خوبی زدن:

خاصیت حکومت رفاه طلبان است که در مقابل سفارتخانه های خارجی ، ذلیل بودند و در مقابل رعیت خودشان و قشر محرومین با کمال قلدری رفتار می کردند

آقای آشنا ، رئیس اتاق جنگ روانی آقای روحانی ، هم فرمودن: مشکل سیاسی نیست ، فرهنگی است. ای کاش با تک تک نمایندگان محترم حاضر در آن تصویر سلفی ، مصاحبه ای عمیق گرفته شود.