عدالت

امام علی (ع) فرمود: 

به خـدا سوگند! اگر ببینم آنچه را عثمان بیهوده از بیت المال ، به این و آن بخشیده ، به مهر زنان یا بهای کنیزان شده باشد ، آن را باز می گردانم، زیرا، عـدالـت ، گـشـایـش می آورد.

و آن کس که عدالت بر او گران آید، ظلم و ستم، بر او گران تر خواهد بود.

نهج البلاغه،خطبه ی 15

 

کپی شده از حرف نو!