نماهنگ حیدر با صدای صابر خراسانی

تهیه شده در مرکز آوای انقلاب اسلامی