صرفا جهت اطلاع کسانی که اطلاعی از موضوع ژن خوب ندارن بگم که پسر دکتر عارف دلیل ثروتمند بودنش ، تحصیلش در آمریکا و خیلی از کارهایی که فقط از عهده آقازاده ها بر میاد رو ژن خوب اعلام کردن که از پدر و مادرشون بهشون رسیده
نظر شما در مورد این ژن خوب چیه؟