الآن که این پست منتشر میشه من سر جلسه کنکور نشستم و یه ربع مونده تا کنکور شروع بشه 

فقط می خوام دعام کنین همین

چهار ساعت و بیست و پنج دقیقه بعد از این لحظه ، همه چی تموم شده و انتظار برای روزی که کارنامه اعمال دنیاییم رو بدن دستم شروع میشه ...

فقط دعام کنین

پ.ن:

شهید چمران ...

شهید احمدی روشن ...

راهتون رو ادامه میدم

ان شا الله یه روزی هم شهید س.منتظر ...