با عرض معذرت به خاطر واژه های نسبتا نامناسب

#حاکمی کشوری را اشغال کرد به وزیر خود گفت قوانینی تنظیم کن تا پدر این ملتو در بیاریم!

فردای آن روز وزیر نزد شاه آمد و قوانین را خواند…

1) مالیات ۳ برابر فعلی

2) حقوق ربع عرف بقیه کشورها

3) شاه صاحب جان و مال همه مردم است

4) آروغ زدن ممنوع!

شاه گفت : بند چهارم چه معنی دارد؟!

وزیر: بند چهارم سوپاپ اطمینان است، بعدا متوجه معنی آن خواهید شد!

وزرا قوانین را اعلام کردند ملت گفتند این که جان و مال ما از آن شاه باشد توجیه دارد چون ایشان صاحب قدرت است؛ ولی یعنی چه نتوانیم آروغ بزنیم!؟

مردم برای اینکه از امر شاه نافرمانی کرده باشند در کوچه و پس کوچه آروغ می زدند و می گریختند، جلسات شبانه آروغ برگزار می‌کردند و هر گاه آروغ می‌زدند احساس می‌کردند که کاری سیاسی انجام می‌دهند! ماموران هم مدام در حال دستگیری افراد آروغ‌زن !! بودند و گاهی به منازل و رستورانها یورش میبردند و آروغ‌زن‌ها را دستگیر می‌کردند…!

روزی شاه به وزیر گفت الان معنی سوپاپ اطمینانی که گفتی را می‌فهمم! چون باعث شده که هیچکس به ۳ قانون اول توجهی نکند!

این داستان آروغ زدن حکایت شعار آزادی است که در برخی از کشورهای جهان سوم برخی از دولت‌ها   برای جوانان پیشکش می‌کنند... 

یعنی شما مشغول آزادی باشید و ما مشغول اختلاس...

شما مشغول آزادی باشید و ما مشغول رانت بازی ... 

شما مشغول آزادی باشید و ما مشغول جمع کردن ثروت...

یعنی شما مشغول آزادی باشید و به ناکارآمدی دولت کاری نداشته باشید

یعنی ...