آغاز سال 1395 ، سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل بر تمام ایرانیان مبارک باد.