عید است و در این بزم

          همه روی زمین غرق به شادیست

 

افسوس در این بزم فقط جای تو خالیست

          فقط نام تو جاریست ...

 

امروز در این لحظه و این ساعت و این حال دل انگیز

          در این شب

                   در این روز

                             در این صبح دل انگیز

 

همه ذرات جهان نور تو دارد

          نفسم بوی تو دارد

                   نگهم سوی تو دارد

همه ذرات جهان گشته منور ز حضورت

          به امّید ظهورت

همه انوار جهان محو شده از مه رویت

          درخشان شده از شوق نگاهت همه دنیا

 

نه فقط نرگس و نیلوفر و لاله

          همه گلهای زمین بوی تو دارند در این روز

همگی نام تو گویند

          نشانی ز تو جویند

که خدایا دل ما مُرد ز هجران و فراقش

           که خدایا نفسی نیست که او نیست دلیلش

                   که خدایا فرجی کن به ظهورش ...

 

خدایا منِ آلوده به صد بار گنه ، نیک بدانم

           که نباشم نفسی لایق دیدار رخ ماه

                   بدانم که ندارم ثمری

                             به جز غصه و جز آه

          ولی نیک بدانم که تویی مونس آن یوسف تنها

                   به دل چاه

بدانم که شود روز سرانجام

          هر آن شب که بود ابری و بی ماه

                   که به پایان برسد این شب هجران

 

الهی ...

نگاهم به امید و کرم توست

          الهی بنما لطف و در این عید

                   به پایان برسان این شب هجران

 

که امروز همه روی جهان منتظر حضرت خورشید

          همان یوسف زهراست

                   که دلها همگی غرق تمناست ...

 

 

 

تقدیم به همگی

به مناسبت نیمه شعبان و ایام انتخابات

 

دریافت