به نام مهربانتر از مادر

و آفریننده‌ی مهر مادری

با خودم میگفتم میخوام مثل اون باشم...

اما نمی دونستم اگه این شخص نبود مصطفایی هم نبود که تا این حد تو آسمون بالا بره ...

مصطفایی نبود که من بخوام مثل اون باشم ...

و اگه این شخص نبود معلوم نبود که مصطفی بتونه تو این راه بمونه و ادامه بده یا نه ...

معلوم نبود تا شهادت برسه یا نه ...

اون موقع بود که دونستم ...

مرد از دامان زن به معراج می‌رود

پ.ن.1:قدر مادرامونو بیشتر بدونیم ...

پ.ن.2:همسفری می باید ...

پ.ن.3:روز میلاد حضرت مادر پیشاپیش مبارک