«فاش گویم و از گفته ی خود دل شادم»

که خطا بود به امثال #کَری دل دادم!

رفته بودم که به پایان برسد این تحریم

این چنین گشت که در دام عدو افتادم

هر چند گفتند که #دست_چدنی دارد او

من ولی خام شدم ، دست به دشمن دادم

پند یاران نشنیدم که شوم #دلواپس

خنده ها کردم و فریاد برفت از یادم

غرض این بود که #برجام سرانجام شود

«چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم»!

عهد بستیم ولی بود عدو #عهد_شکن

دل غمین گشتم و به جان پیامک دادم!

این سخن گفتم و هرگز نکنیدش افشا

نرسد گوش #حسن تا نَبَرد بنیادم

 

علی عرفانی

بدون شرح...!