میلاد حضرت روح الله ، عیسی مسیح ، را بر تمامی مردم جهان ، مسلمانان و مسیحیان ، تبریک می گویم