سلام

ببخشید که یه مدت نبودم

راستش سرم شلوغ بود

ولی تو این مدت یکی از چیزای مفیدی که برام پیش اومد دیدن یه مستند بود که بهتون پیشنهاد می کنم شما هم حتما ببینینش

مستند شب نامه رو می گم

واقعا منو دیوونه کرد

نه اینکه تحمل حقیقت رو نداشته باشم ... نه

به خاطر این دیوونه شدم که دیدم چه اتفاقایی داره دور و برم میوفته و من دارم بی تفاوت کار خودمو می کنم

واقعا قاطی کردم...قاطی ها

شب نامه رو میتونین اینجا پیداش کنین :

http://cinemamarket.ir/fa/Shop/product/shabnaameh1