گوش ندین نصف عمرتون رو هواست

به مناسبت پیروزی دولت آقای دکتتتتتررر روحانی در مذاکرات هسته ای و طلوع  بی غروب آفتاب پر خیر و برکت برجام

منظور دیگه ای نداشتما برام درد سر درست نکنین

منم یه بیسوادم مث بیسوادای دیگه